Wybierz rok: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014, 2010, 2009, 2007, 2006, 2002, 2000, 1998, 1993, 1989, 1985, 1980, 1978, 1976, 1973, 1972, 1966, 1965, 1962, 1959, 1957, pokaz ostatnie wiadomosci

IX Sejmik Żeglarski 1980

1980-12-06,  Andrzej   ...powrót do newsów

6 grudnia 1980 – Sejmik Żeglarski
Na sali 69 delegatów z klubów oraz przedstawiciel PZŻ Witold Tomaszewski. Obradom przewodniczy, jak zwykle, Jerzy Łychowski.

Co interesowało delegatów?
Andrzej Samulik (Ostrowiec): „…udostępnić żeglarzom ‘bank informacji’ o możliwościach zakupu materiałów i sprzętu żeglarskiego”.
Zbigniew Kwiatkowski: „…w sklepach żeglarskich jest brak podstawowych materiałów, lin, kapoków. Czym wobec tego robić żeglarstwo?”.
Artur Nalepa: „…wyczarterować w innych ośrodkach jachty morskie dla żeglarzy z kielecczyzny (…) organizować więcej kursów na wyższe stopnie żeglarskie.”
Jarosław Sołtys: „Regres w wyczynie żeglarskim.”
Lech Świercz: „Na Politechnice powstaje jacht pełnomorski ‘Horn 30’. Pod koniec 1981 lub w 1982 powinien już pływać. (…) Koszt planowany na 2 mln. zł wzrósł do 3 mln. zł.”

Delegat PZŻ Witold Tomaszewski:
a) o sporcie: „Zmiany społeczne rzutują na żeglarstwo. Toczy się dyskusja z czego finansować sport żeglarski. Żaden żeglarz sportowiec nie jest zatrudniony na etacie w kopalni.” „Niektórzy postulują powołanie Niezależnego Związku Żeglarstwa Regatowego. (…) to odbiłoby się ujemnie na całości żeglarstwa.”
b) o zaopatrzeniu: „…są określone trudności na rynku i stąd nie ma materiałów w sklepach (…) Jeśli nawet są przydziały, to nie są one realizowane z braku materiałów u wytwórców.
c) o sprawach morskich: „PZŻ będzie armatorem Pogorii (…) znajdzie się miejsce dla harcerzy, młodzieży akademickiej i młodzieży pracującej.”
d) w sprawie oceny Kielc: „Bardzo duże są osiągnięcia szczególnie w działalności turystycznej. (…) Pozytywne jest zjawisko budownictwa jachtowego. (…) Na duże słowa uznania zasługuje sprawa budowy jachtu morskiego w Kielcach. Cieszy ogromne zainteresowanie sprawami morskimi. (…) Szkoda, że obniżyły się wyniki sportowe. Należałoby rozwinąć szkolenie regatowe od najmłodszych – Optimistów”.

Wybrano nowy Zarząd:
1. Juliusz Zulauf – Prezes,
2. Witold Urbański – Wiceprezes,
3. Wiesław Pańkowski – Wiceprezes,
4. Zdzisław Ułasiewicz - Sekretarz
5. Stanisław Staszewski - Skarbnik
6. Bogusław Tomasik - Przewodn. Komisji Turystyki
7. Krystyna Trych - Przewodn. Komisji Szkolenia
8. Marian Kasza - Przewodn. Komisji Sportu
9. Zbigniew Cichy - Przewodn. Komisji Technicznej
10. Janusz Okupny - Przewodn. Komisji Wychowania
11. Janusz Burnac - Członek Zarządu
12. Andrzej Soliński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: Andrzej Samulik, Andrzej Łychowski, Krzysztof Chłopek
Komisja Dyscyplinarna: Jerzy Kuchciński, Stanisław Lechowski, Bogusław Nowicki
Rzecznik Dyscypliny: Waldemar GiemzaHosting zapewnia Complex Computers