Wybierz rok: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014, 2010, 2009, 2007, 2006, 2002, 2000, 1998, 1993, 1989, 1985, 1980, 1978, 1976, 1973, 1972, 1966, 1965, 1962, 1959, 1957, pokaz ostatnie wiadomosci

XXI Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy

2017-02-17,  Andrzej K   ...powrót do newsów

Zarząd przedstawił sprawozdanie i uzyskał absolutorium.

Sejmik zaznaczył się, jako miejsce trzech ciekawych inicjatyw:
1. Uchwalono nowy statut. Nie wszedł on ostatecznie w życie, ponieważ został zwrócony do poprawienia przez Sąd Rejestrowy.
2. Ryszard Stępkowski zaproponował utworzenie "Księgi Żeglarzy Kieleckich i Świętokrzyskich".
3. Postanowiono podjąć działania dyscyplinujące wobec klubów niewywiązujących się z obowiązków statutowych.

W tej ostatniej sprawie chodziło o UKS "Zalew Kielce" i trwającą od wielu lat różnicę zdań między Prezesem ŚOZŻ Bogusławem Tomasikiem, a Komandorem UKS "Zalew Kielce" Andrzejem Kosmalą. Zarząd ŚOZŻ był zdania, że Klub powinien składać sprawozdania z działalności oraz stawiać się na Sejmikach. Powinien też, zgodnie z paragrafem 13 Statutu "(...) przestrzegać uchwał władz Związku".

Klub z kolei twierdził, że to nie on ale Zarząd ŚOZŻ nie przestrzega Statutu, bo nie składa sprawozdań klubom, a przecież jest do tego zobowiązany na mocy paragrafu 23. Tak więc, to nie kluby mają składać sprawozdania Zarządowi lecz odwrotnie. Poza tym nie ma żadnych uchwał Związku nakładających na klub obowiązek sprawozdawczy i żaden klub takich sprawozdań nie pisze.

UKS nie uczestniczył w Sejmikach, bo nie mógł prawidłowo wykonywać swych obowiązków. Chodziło o to, że dostęp do faktur miał tylko prezes i skarbnik. Delegaci nie mogli więc ocenić ani zasadności wydatków, ani poprawności sprawozdania finansowego. W konsekwencji niemożliwe było głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. W tej sytuacji obecność na Sejmiku sprawozdawczym wydawała się bezprzedmiotowa. Zarząd z kolei twierdził, że kontrolą dokumentów zajmuje się Komisja Rewizyjna, a nie delegaci.
Spór zakończył się w 2019 roku ujawnieniem finansów i zaproszeniem do udziału w zarządzie przedstawicieli całego środowiska.

Wybrano nowy Zarząd:
1. Bogusław Tomasik - Prezes
2. Zdzisław Nowak - Wiceprezes Zarządu
3. Jacek Tomasik - Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia
4. Henryk Miszczyk - Sekretarz
5. Ryszard Stępkowski - Skarbnik
6. Anastazy Stępień - Członek Zarządu
7. Marek Świderski - Członek Zarządu
8. Piotr Radziejewski - Członek Zarządu

Sąd Związkowy: Dariusz Świderski, Zofia Kabała, Artur Pacanowski
Komisja Rewizyjna: Zbigniew Kwiatkowski, Adam Grabczak, Dariusz Jagodzki


Hosting zapewnia Complex Computers