Drugie Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ

1959-04-05
5 kwietnia 1959 r. odbywa się Drugie Zgromadzenie Okręgowe PZŻ w Kielcach, a jego okoliczności są tajemnicze - mówi się o "uleganiu pewnym sugestiom".

„Do zwołania zgromadzenia w kwietniu zmuszeni byliśmy wobec całkowitego zdekompletowania zarządu okręgu” – tłumaczy w piśmie do PZŻ Bernard Piórkowski. „- Po pierwszym okresie (1958 r) ujawniła się pewna niechęć członków Zarządu do udzielania się w pracy społecznej. Posiedzenia Prezydium planowane dwa razy w miesiącu ograniczały się do udziału w nich Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, później Skarbnik kol. Olędzka Marta poprosiła o zwo ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

0


Hosting zapewnia Complex Computers