III Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ

1962-04-01
1 kwietnia 1962 - III Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ czyli Sejmik Żeglarski
Wybrano nowy skład Zarządu:
1. Bernard Piórkowski – Prezes
2. Zbigniew Jaszczak – Wiceprezes
3. Juliusz Lewicki – Wiceprezes
4. Marian Kasza – Sekretarz
5. Janusz Topolski – Skarbnik
6. Witold Urbański - Członek Zarządu
7. Andrzej Łychowski - Członek Zarządu
Powołano szereg komisji: Szkolenia, Techniczną, Młodzieży i Sportową.

16 marca 1964 r. Zarząd przeorganizował komisje, bo niektórzy działacze zrezygnowali z pracy. Postawiono głównie na sport i turystykę. Największa była Komisj ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

0


Hosting zapewnia Complex Computers