XII Sejmik Kieleckiego OZŻ

1993-03-12
12 marca 1993 – Sejmik Kieleckiego OZŻ

Sejmik uchwalił kilka postulatów do realizacji przez nowy Zarząd:
1. Zwiększenie ilości klubów i objęcie działalnością klubową żeglarzy niezrzeszonych,
2. Zorganizowanie na Chańczy imprezy ogólnopolskiej, która byłaby ujęta w kalendarzu PZŻ. Wprowadzenie do kalendarza PZŻ regat „Cedzyna 24 Godziny” oraz regat windsurfingowych organizowanych przez Mewę na Cedzynie.
3. Reaktywacja działalności wyczynowej poprzez organizowanie obozów sportowych.
4. Powołanie Rady Rozwoju Żeglarstwa i Wychowania Morskiego.
5. Pozyskiwanie sponsorów.
6. Podj ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

0


Hosting zapewnia Complex Computers