V Nadzwyczajny Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy KOZŻ

1972-05-21
Zebranie zostało zwołane przez Witolda Urbańskiego - Kuratora wyznaczonego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Wcześniej WKKFiT przeprowadził kontrolę Związku. Przede wszystkim okazało się, że Zarząd dokooptował do składu więcej osób, niż pozwalał statut. Zmusiło to WKKFiT do zawieszenia całego Zarządu KOZŻ i powołano Komisarza. Pierwszym jego zadaniem było wyłonienie nowego zarządu.

Wśród gości Sejmikowych są: towarzysz Wacław Rutkowski z KW PZPR oraz towarzysz Maciej Chrapkiewicz z WKKFiT. Jest również dotychczasowy Prezes Bernard Piórkowski. Przewodnicz ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

0


Hosting zapewnia Complex Computers