XV Sejmik Żeglarski

2002-05-19
Z protokołu dowiadujemy się, że delegaci mieli zastrzeżenia do bardzo ogólnikowego sprawozdania finansowego. Dopytywano na przykład jakie rachunki są ukryte w kosztach administracyjnych. Zobowiązano Zarząd do przedstawienia szczegółowego wykazu wydatków.

Honorową Odznakę Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego wręczono sześciu kolegom:
1. Ryszard Malinowski ( uchwała PZŻ z dn. 2000-12-21)
2. Dariusz Chudobiecki (uchwała PZŻ z dn. 2002-05-13)
3. Kazimierz Dyda (uchwała PZŻ z dn. 2002-05-13)
4. Zbigniew Kubicki (uchwała PZŻ z dn. 2002-05-13)
5. Jarosław Kusztal (uchwała PZŻ z dn. 2002 ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

0


Hosting zapewnia Complex Computers