XX Regaty o Puchar Prezydenta Kielc

2019-09-16
Bardzo ładna pogoda towarzyszyła tegorocznym regatom o Puchar Prezydenta Kielc (14-15 września 2019). Było słonecznie, ciepło i wietrznie. W sobotę wiało w sam raz, a w niedzielę trochę więcej. Mówiło się nawet o szkwałach powyżej 12 m/s. Doświadczeni Optimiściarze chyba nawet nie zauważyli tych podmuchów ale bardzo ciekawi byliśmy, jak w tych warunkach poradzą sobie absolwenci tegorocznej edycji programu POLSAILING. Było rewelacyjnie. Żadnego płaczu, żadnego spływania do brzegu, a nawet żadnych pytań w stylu: "proszę pana, kiedy koniec?". Oczywiście zdarzało się, że najmłodsi płynęli w sobie tylko znanym  ...[wiecej]
(autor: Andrzej K) 

Zawiadomienie o XXIII Nadzwyczajnym Sejmiku Świętokrzyskiego OZŻ

2019-05-18
Zarząd Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwołuje Nadzwyczajny Sejmik Sprawozdawczy. Odbędzie się on w sobotę 15 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00, w biurze ŚOZŻ przy ul. Zagnańskiej 82 w Kielcach.

W trakcie Sejmiku odbędzie się:
1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe na rok następny,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2017 - 2018 i udzielenie absolutorium,
3) przyjęcie nowego statutu,
4) zatwierdzenie protokołu XXII Sejmiku (z dnia  ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

Wybrano nowy zarząd Świętokrzyskiego OZŻ

2019-02-16
Dnia 16 lutego 2019 roku odbył się nadzwyczajny Sejmik Świętokrzyskiego OZŻ.

Honorową Odznakę Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego (za co najmnie 10. letnią pracę na rzecz żeglarstwa) wręczono pięciu kolegom:
1. Mariusz Bobkiewicz (uchwała zarządu PZŻ z dn. 2018-01-25)
2. Zdzisław Skadłubowicz (uchwała zarządu PZŻ z dn. 2018-10-10)
3. Dariusz Szpilski (uchwała zarządu PZŻ z dn. 2018-10-10)
4. Piotr Kundera (uchwała zarządu PZŻ z dn. 2018-10-10)
5. Mariusz Wojtasik (uchwała zarządu PZŻ z dn. 2019-01-25)

Głównym punktem programu był wybór nowych władz Związku. Poprzedn ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

Zawiadomienie - Zbierze się Nadzwyczajny Sejmik Świętokrzyskiego OZŻ

2019-02-01
Na dzień 16 lutego 2019 roku zwołano Nadzwyczajny Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Powodem nadzwyczajnym jest rezygnacja lub zapowiedź rezygnacji znacznej części obecnego Zarządu ŚOZŻ z pełnionych funkcji. Zamiar odejścia zgłosił między innymi Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Wymusza to wybory nowego składu zarządu.

W tej sytuacji członkowie naszego Klubu - jako jedynego w województwie klubu sportowego - zostali wywołani do tablicy. Ostatnie lata stały pod znakiem znacznej liberalizacji przepisów żeglarskich i ograniczania roli ozetżetów. Zniknęły prawie wszystkie kompetencje okręg ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

0


Hosting zapewnia Complex Computers