XXI Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy

2017-02-17
Zarząd przedstawił sprawozdanie i uzyskał absolutorium.

Sejmik zaznaczył się, jako miejsce trzech ciekawych inicjatyw:
1. Uchwalono nowy statut. Nie wszedł on ostatecznie w życie, ponieważ został zwrócony do poprawienia przez Sąd Rejestrowy.
2. Ryszard Stępkowski zaproponował utworzenie "Księgi Żeglarzy Kieleckich i Świętokrzyskich".
3. Postanowiono podjąć działania dyscyplinujące wobec klubów niewywiązujących się z obowiązków statutowych.

W tej ostatniej sprawie chodziło o UKS "Zalew Kielce" i trwającą od wielu lat różnicę zdań między Prezesem ŚOZŻ Bogusławem Tomasikiem,  ...[wiecej]
(autor: Andrzej K) 

0


Hosting zapewnia Complex Computers