VIII Sejmik Żeglarski 1978

1978-12-17
17 grudnia 1978 – Sejmik Żeglarski

Wybrano nowe władze Związku:
1) Juliusz Zulauf - Prezes,
2) Grzegorz Chłopek - Wiceprezes ds. Sportu,
3) Bogusław Tomasik - Wiceprezes ds. Turystyki,
4) Krystyna Trych - Wiceprezes ds. Szkolenia,
5) Janusz Okupny - Wiceprezes ds. Wychowania
6) Wiesław Pańkowski - Wiceprezes ds. Technicznych,
7) Bogusław Nowicki – Sekretarz,
8) Stanisław Staszewski – Skarbnik,
9) Wojciech Kitowski - Członek Zarządu,
10) Marian Waligóra - Członek Zarządu,
11) Jan Taborski - Członek Zarządu,
12) Wiesław Łatasiewicz - Członek Zarządu ds. Hi ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

VII Sejmik Żeglarski 1976

1976-05-08
8 maja 1976 – Sejmik Żeglarski
Wybrano nowy 11. osobowy Zarząd z Józefem Zapałą, jako Wiceprezesem do spraw Sportu. Podjął on trud ożywienia naszej dyscypliny. Rozpoczęto rekrutację żeglarzy w WOSie nad Zalewem. Po odejściu Zapały szkolenie kontynuował Grzegorz Chłopek.
1) Juliusz Zulauf – Prezes,
2) Józef Zapała - Wiceprezes ds. Sportu (rezygnacja 1977),
3) Bogusław Tomasik - Wiceprezes ds. Turystyki,
4) Marian Kasza - Wiceprezes ds. Szkolenia,
5) Janusz Okupny - Wiceprezes ds. Wychowania,
6) Wiesław Pańkowski - Wiceprezes ds. Technicznych,
7) Zdzisław Ułasiewicz – Sekretarz ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

VI Nadzwyczajny Sejmik Żeglarski - wybór delegata na Sejmik PZŻ

1973-11-23
23 listopada 1973 – Nadzwyczajny Sejmik Żeglarski
Sejmik został zwołany w celu wybrania delegata na Sejmik PZŻ. Został nim Janusz Okupny.

Obecni byli delegaci z klubów:
1. Harcerski Klub Wodny „Szkwał” Radom (Rajmund Pilecki),
2. Klub Turystyki Wodnej „Mewa” Kielce (Janusz Okupny, Lech Świercz),
3. Koło PTTK KZWM Kielce Sekcja Żeglarska (Paweł Rakow),
4. Klub Wodny LOK przy Zarządzie Powiatowym Radom (Jerzy Sułkowski, Piotr Wykrota),
5. KŻ „Wodnik” Starachowice (Kazimierz Głąb),
6. AZS Sekcja Żeglarska Politechniki (Zygmunt Lamcha)
 ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

V Nadzwyczajny Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy KOZŻ

1972-05-21
Zebranie zostało zwołane przez Witolda Urbańskiego - Kuratora wyznaczonego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Wcześniej WKKFiT przeprowadził kontrolę Związku. Przede wszystkim okazało się, że Zarząd dokooptował do składu więcej osób, niż pozwalał statut. Zmusiło to WKKFiT do zawieszenia całego Zarządu KOZŻ i powołano Komisarza. Pierwszym jego zadaniem było wyłonienie nowego zarządu.

Wśród gości Sejmikowych są: towarzysz Wacław Rutkowski z KW PZPR oraz towarzysz Maciej Chrapkiewicz z WKKFiT. Jest również dotychczasowy Prezes Bernard Piórkowski. Przewodnicz ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

Powstaje Kielecki Okręgowy Związek Żeglarski

1966-04-07
7 kwietnia 1966 – Powstaje Kielecki Okręgowy Związek Żeglarski. Zmienia się struktura organizacyjna w sporcie, w tym i w sporcie żeglarskim. Do tej pory, w ramach PZŻ, funkcjonowały tak zwane "zarządy okręgowe". Teraz każdy zarząd okręgowy przyjął własny statut, uzyskał osobowość prawną (poprzez zarejestrowanie się w Prezydium WRN), a w końcu, jako okręgowy związek żeglarski, wstępuje do PZŻ.

Na wniosek z dnia 28 lutego 1966 r. Kielecki Okręgowy Związek Żeglarski wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, nadając mu numer 1864. Tym samym KOZŻ uzyskał osobo ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

IV Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ

1965-01-31
31 stycznia 1965 – IV Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ czyli IV Sejmik Żeglarski.
Zmienia się struktura organizacyjna w sporcie, w tym i w sporcie żeglarskim. Do tej pory, w ramach PZŻ, funkcjonowały zarządy okręgowe. Teraz każdy zarząd okręgowy ma przyjąć własny statut, uzyskać osobowość prawną (poprzez zarejestrowanie się w Prezydium WRN) i jako okręgowy związek żeglarski wstąpić do PZŻ. Delegaci klubów upoważnili zarząd na Sejmiku do podjęcia takich kroków.

Kluby i delegaci:
1. Klub Wodny LOK Radom – 72 członków,
(Janusz Mikołajczyk, jerzy Frejtak, Jerzy Sulkowski, Andrzej Żema ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

III Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ

1962-04-01
1 kwietnia 1962 - III Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ czyli Sejmik Żeglarski
Wybrano nowy skład Zarządu:
1. Bernard Piórkowski – Prezes
2. Zbigniew Jaszczak – Wiceprezes
3. Juliusz Lewicki – Wiceprezes
4. Marian Kasza – Sekretarz
5. Janusz Topolski – Skarbnik
6. Witold Urbański - Członek Zarządu
7. Andrzej Łychowski - Członek Zarządu
Powołano szereg komisji: Szkolenia, Techniczną, Młodzieży i Sportową.

16 marca 1964 r. Zarząd przeorganizował komisje, bo niektórzy działacze zrezygnowali z pracy. Postawiono głównie na sport i turystykę. Największa była Komisj ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

Drugie Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ

1959-04-05
5 kwietnia 1959 r. odbywa się Drugie Zgromadzenie Okręgowe PZŻ w Kielcach, a jego okoliczności są tajemnicze - mówi się o "uleganiu pewnym sugestiom".

„Do zwołania zgromadzenia w kwietniu zmuszeni byliśmy wobec całkowitego zdekompletowania zarządu okręgu” – tłumaczy w piśmie do PZŻ Bernard Piórkowski. „- Po pierwszym okresie (1958 r) ujawniła się pewna niechęć członków Zarządu do udzielania się w pracy społecznej. Posiedzenia Prezydium planowane dwa razy w miesiącu ograniczały się do udziału w nich Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, później Skarbnik kol. Olędzka Marta poprosiła o zwo ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

Pierwsze Zgromadzenie Okręgu Kieleckiego PZŻ

1957-12-15
15 grudnia 1957 r. odbywa się Zgromadzenie Okręgowe, czyli pierwszy sejmik żeglarski w województwie kieleckim.

W PZŻ zarejestrowanych było siedem klubów:
1. KSW LPŻ w Pionkach (delegat Tadeusz Warszycki),
2. KSW LPŻ w Radomiu (Eugeniusz Uszyński),
3. Klub Morski LPŻ w Skarżysku (Stanisław Dziembowski, Kazimierz Grzyb, Edward Krokowski),
4. Klub Turystyki Wodnej PTTK „Mewa” Kielce (Jadwiga Stefańska),
5. Klub Wodny LZS „Nida” w Kielcach (Janusz Godek),
6. Klub Morski LPŻ w Sandomierzu (brak delegata),
7. Klub Wodny PTTK „Kamienna” w Ostrowcu (brak delegata).

Bernard Pi ...[wiecej]
(autor: Andrzej) 

 0  1 ...pokaz wszystkie z roku

Wybierz rok: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014, 2010, 2009, 2007, 2006, 2002, 2000, 1998, 1993, 1989, 1985, 1980, 1978, 1976, 1973, 1972, 1966, 1965, 1962, 1959, 1957, pokaz ostatnie wiadomosci


Hosting zapewnia Complex Computers